Vang Đỏ Villa Maria Private Bin Cabernet Sauvignon 2015

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Villa Maria

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: New Zealand

- Vùng trồng: Hawkes Bay 

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 13.0%