Vang Trắng Villa Maria Private Bin Pinot Gris 2017

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Villa Maria

- Giống nho: Pinot Gris 

- Quốc gia: New Zealand

- Vùng trồng: Marlborough

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 12.5%