Vang Trắng Masi Masianico Pinot Grigio 2017

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Masi

- Giống nho:  Pinot Grigio

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Venezie DOC

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 13.0%