Vang Trắng The Lane Block 1A Chardonnay 2018

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: The Lane

- Giống nho: Chardonnay

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Adelaide Hills

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 13.0%