Vang Trắng Stonefish Sauvignon Blanc Margaret River 2019

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Sauvignon Blanc

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2019

- Nồng độ cồn: 12,8%