Vang Trắng Stonefish Reserve Chardonnay 2018

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Chardonnay

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 12,5%