Vang Trắng Stonefish Reserve Cabernet Sauvignon Margaret River 2017

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: