Vang Trắng Lopez de Heredia Vina Gravonia Blanco Crianza 2010

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Lopez de Heredia 

- Giống nho: Viura 

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Rioja Alta DOC 

- Năm: 2010

- Nồng độ cồn: 12.5%