Vang Trắng Raymond Vinyards R Collection Sauvignon Blanc 2016

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Raymond Vinyards

- Giống nho: Sauvignon Blanc

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Napa Valley

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn