Vang Trắng Raymond Vinyards R Collection Chardonnay 2016

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Raymond Vinyards

- Giống nho: Chardonnay

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Napa Valley

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 13.5%