Vang Trắng Pertaringa Scarecrow Sauvignon Blanc 2018

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Scarecrow

- Giống nho: Sauvignon Blanc

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Adelaide Hills

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 12.5%