Vang Trắng Mc William's Markview Chardonnay 2018

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Mc William's

- Giống nho: Chardonnay

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: New South Wales

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 12.0%