Vang Trắng La Vis Gewutztraminer Del Trentino DOC

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: La Vis

- Giống nho: Gewurtraminer 

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Alto Adige - Trentino DOC

- Năm: 

- Nồng độ cồn