Vang Trắng Evans & Tate Classic Sauvignon Blanc 2017

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Evans & Tate

- Giống nho: Semillon/Sauvignon Blanc

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: WA - Margaret River

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 12.5%