Vang Sủi Wicked Secrets Sparkling Pink Moscato

- Loại vang: vang hồng

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: 

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: Hunter Valley NSW

- Năm: 2013

- Nồng độ cồn: 9.7%