Vang Sủi Villa di Corlo Lambrusco Gasparossa

- Loại vang: vang sủi

- Nhà sản xuất: Villa di Corlo 

- Giống nho: Lambrusco Gasparossa 

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Emiglia Romagna - Castelvetro DOC

- Năm: 

- Nồng độ cồn: 9.0%