Vang Sủi Paolo Saracco Moscato D'Asti 2017

- Loại vang: vang sủi

- Nhà sản xuất: Paolo Saracco

- Giống nho: Moscato

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Piemonte

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 6.0%