Vang Hồng Chateau Puech-Haut Prestige Rose

- Loại vang: vang hồng

- Nhà sản xuất: Chateau Puech-Haut

- Giống nho: 

- Quốc gia: France

- Vùng trồng: Languedoc ADP

- Năm: 

- Nồng độ cồn: 13.0%