Vang Hồng E. Guigal Tavel 2018

- Loại vang: vang hồng

- Nhà sản xuất: E. Guigal

- Giống nho: 

- Quốc gia: France

- Vùng trồng: Tavel AOC

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 14.0%