Vang Đỏ Trivento Reserve Malbec

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Trivento

- Giống nho: Malbec

- Quốc gia: Argentina 

- Vùng trồng: Mendoza

- Năm: 

- Nồng độ cồn