Vang Đỏ E. Guigal Côtes-du-Rhône

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: E. Guigal

- Giống nho: 

- Quốc gia: France

- Vùng trồng: Cotes du Rhone AOC

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 14.0%