Vang Đỏ Yering Station Little Yering Shiraz 2016

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Yering Station 

- Giống nho: Shiraz

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: Victoria

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 14.3%