Vang Đỏ The Lane Block 5 Shiraz 2017

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: The Lane

- Giống nho: Shiraz

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Adelaide Hills

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 13.5%