Vang Đỏ Stonefish Icon Shiraz Barossa Valley 2014

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Shiraz

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2014

- Nồng độ cồn