Vang Đỏ Stonefish Series 8 Merlot

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Merlot

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 

- Nồng độ cồn