Vang Đỏ Stonefish NERO Cabernet Sauvignon Margaret River 2018

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn