Vang Đỏ Stonefish Gold McLaren Vale Shiraz 2017

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: Merlot

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Australia

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn