Vang Đỏ Raymond Vinyards Rutherford Cabernet Sauvignon 2014

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Raymond Vinyards

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: Rutherford, CA

- Năm: 2014

- Nồng độ cồn