Vang Đỏ Raymond Vinyards Reserve Selection Merlot 2013

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Raymond Vinyards

- Giống nho: Merlot

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Napa Valley

- Năm: 2013

- Nồng độ cồn: 14.5%