Vang Đỏ McWilliams Fruitwood NV South Eastern Australia

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: McWilliams Wines

- Giống nho: NV*

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Eastern Australia

- Năm: 

- Nồng độ cồn: 8.5%