Vang Đỏ Mc William's Markview Cabernet Merlot 2018

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Mc William's

- Giống nho: Cabernet Merlot 

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: New South Wales

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 13.5%