Vang Đỏ Masi Campofiorini 2015

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Masi

- Giống nho: 

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Rosso Verona IGT

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 13.0%