Vang Đỏ Maison Castel Grande Reserve Pinot Noir 2017

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Maison Castel

- Giống nho: Pinot Noir

- Quốc gia: France

- Vùng trồng: Pays D'Oc IGP

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 12.5%