Vang Đỏ Joseph Phelps Cabernet Sauvignon 2013 (1.5 lit)

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Joseph Phelps

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Napa Valley

- Năm: 2013

- Nồng độ cồn: 14.5%