Vang Đỏ Guerra 1879 Mencia 2012

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Guerra 

- Giống nho: Mencia 

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Bierzo DOC 

- Năm: 2012

- Nồng độ cồn: 13.5