Vang Đỏ Cantine de Falco BOCCA della VERITA 2016

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Cantine de Falco

- Giống nho: Primitivo

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Salento IGP

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 14.0%