Trà Sencha Green Extra Special Tin Caddy | Dilmah (95gram)