Bia Thủ Công Apple & Chilli Cider | Saigon Cider (330ml)

Độ cồn:  4.8%

Hương vị táo lên men tuyệt hảo! Sự kết hợp táo bạo giữa Táo Organic và vị nồng của ớt Cà Mau. Hương vị đặc biệt đánh tan cái nóng nhiệt đới.