Resonance Vineyard, Pinot noir, Willamette Valley USA 2014

- Loại vang: Vang đỏ 

- Nhà sản xuất: Résonance

- Giống nho: Pinot Noir

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: United States / Oregon / Willamette Valley

- Năm: 2014

- Nồng độ cồn: 13.5%

- Phối với thức ăn: thịt bò, thịt bê, thịt nai, thịt gia cầm