Vang Đỏ Ramon Bilbao Limited Edition Tempranillo 2015

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Ramon Bilbao

- Giống nho: Tempranillo

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Rioja DOC

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 14.0%