Vang Đỏ Ramon Bilbao Crianza Tempranillo 2015

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Ramon Bilbao 

- Giống nho: Tempranillo 

- Quốc gia: Spain

- Vùng trồng: Rioja DOC

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 14%