Vang Đỏ Castillo de Eneriz Crianza Tempranillo 2014

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Castillo de Eneriz 

- Giống nho: Tempranillo 

- Quốc gia: Spain

- Vùng trồng: Navarra DO

- Năm: 2014

- Nồng độ cồn: 13.5%