Vang Đỏ Guerra Armas de Guerra Mencia 2017

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Guerra 

- Giống nho: Mencia

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Bierzo DOC

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 13.5%