Vang Đỏ Punta de Flechas Malbec

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Punta de Flechas

- Giống nho: Malbec

- Quốc gia: Argentina

- Vùng trồng: 

- Năm: 

- Nồng độ cồn