Poggio Valente, Sangiovese, Toscana Italy 2016

- Loại vang: Vang đỏ

- Nhà sản xuất: Fattoria le Pupille 

- Giống nho: Sangiovese

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Toscana

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: (đang cập nhật)