Phụ Kiện Giá Phơi Pasta ''Tacapasta" | Marcato, Italy

Sau khi nhào bột và cắt nó thành hình dạng mì ống bạn muốn, tất cả những gì bạn cần là chiếc kệ phơi này để phơi sợi mì cho khô trước khi nấu.

Sản phẩm bao gồm: 1 dụng cụ lấy mì và 1 kệ phơi, kệ phơi có 16 cây phơi và phơi được 2kg Pasta.