Phụ Kiện Cho Máy Atlas 150 ''Vermicelli 150'' | Marcato, Italy

Tên lưỡi dao: Atlas ''Vermicelli 150'' | Mã hàng: AC-150-VER