Phụ Kiện Cho Máy Atlas 150 ''Lasagnette 150" | Marcato, Italy

Tên lưỡi dao: Atlas ''Lasagnette 150'' | Mã hàng: AC-150-LAS