Phụ Kiện Cho Máy Atlas 150 ''Capellini 150'' | Marcato, Italy

Tên lưỡi dao: Atlas ''Capellini 150'' | Mã hàng: AC-150-CAP