Pappardelle Duck Leg Confit

Mì dẹt bản lớn với đùi vịt nấu chậm